صفی اصفهانی

شاعر و صوفی ایرانی

صفی بن قاسم اصفهانیهمچنین مشهور به صفیا (؟ - ۱۶۱۹م) شاعر و صوفی ایرانی بود.

مکن ناگشته از خاطر فراموشا، فراموشم      که چون از خاطرت رفتم، ز خاطرها فراموشم
به بازار محبت از پس سودای دل رفتم      دچارم شد خریداری که شد سودا فراموشم
صفی چندان بدم، کز لوح محفوظ ضمیر او      چو نیکی از نهاد مردم دنیا فراموشم
گناهکار توأم، گر کشی و گر بخشی      به دست تیغی و دست دگر کف دارم[۱]

منابع

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. نظمی تبریزی، علی. دویست سخنور؛ تذکرةالشعرای منظوم و منثور. چاپ دوم. تابش، ۱۹۷۶. ۱۹۶.