صالح نجفی پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و مترجم و ویراستار آثار فلسفی.

گفتاوردهاویرایش

  • «مترجم باید سطح آشنایی‌اش را با زبان مبدأ به میانجی میزان فهم خود از داستان‌های کوتاه و مقاله‌های روزنامه‌ها و نه در وهله اول نوشته‌های نظری بسنجد.»[۱]

منابعویرایش