باز کردن منو اصلی

گفتاوردهاویرایش

  • «در کشورهایی مثل ایران که سابقه تمدنی طولانی دارند علاوه بر تحولات و فرازونشیب‌های سیاسی که در تاریخ از آنها صحبت می‌شود، جریان عمیق میراث معنوی و فرهنگی، تداوم حیات ملتها را تضمین می‌کند.»[۱]
  • «غیر از ایران چند ملت را در جهان می‌شناسید که دانش آموز دبیرستانی آنها بتواند زبان و ادبیات هزار سال قبل ملتش را بخواند و بفهمد؟»[۱]

منابعویرایش