شیمون پرز

نهمین رییس جمهور اسرائیل

شیمون پرز (۱۹۲۳-۲۰۱۶) نهمین رئیس جمهور اسرائیل از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، نخست وزیر اسرائیل طی چندبار و وزیر دولت.

Shimon Peres by David Shankbone.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «یک راه حل، دو دولت ملی - یک دولت یهودی؛ اسرائیل، یک کشور عربی، فلسطین. فلسطینی‌ها نزدیک‌ترین همسایه ما هستند. من اعتقاد دارم که آنها ممکن است نزدیک‌ترین دوستان ما باشند.»[۱]
  • «ما نمیدانیم چرا ایران علیه ماست، ما علیه ایران نیستیم، حقیقت آنست که پادشاه ایران کورش کبیر اولین صهیونیست بود. در گذشته بسیار دور، او به رهبران یهودیان ندا داد که با افراد خود به سرزمین خود اسرائیل بازگردید... باشد روزی رسد که نفرت کور بسیار زیانبار و بی دلیل تزریق شده به برخی ایرانیان جای خود را به واقعیت گرایی تاریخی دهد.»[۲]

منابعویرایش