باز کردن منو اصلی

گفتاوردهاویرایش

  • «کانت نمی‌خواهد با نگارش کتاب نقد عقل عملی، انسان اخلاقی تربیت کند، بلکه می‌خواهد ثابت کند که قانون اخلاقی همان قانونِ وجدان ماست؛ به‌عبارت‌دیگر تکلیف امری بیرونی نیست، من از درون مکلف هستم، آنچه از بیرون بر من تحمیل (نه به معنای منفی آن) می‌شود «وظیفه» است.»[۱]

منابعویرایش