شعوری نیشابوری

شعوری نیشابوری از شاعران سده دهم هجری اهل ؛نیشابور.

گفتاوردویرایش

  • « آرزوى ما جمال خوبرویى بیش نیست /قسمت ما از جمالش آرزویى بیش نیست .»

پیوند به بیرونویرایش