باز کردن منو اصلی

شانگهای

شهری در چین

شانگهای بزرگ‌ترین شهر کشور چین و هشتمین شهر بزرگ جهان است.

شانگهای

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش