باز کردن منو اصلی

شانگهای بزرگ‌ترین شهر کشور چین و هشتمین شهر بزرگ جهان است.

Flickr - Shinrya - Shanghai Skyline HDR.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش