سینمای افغانستان

(تغییرمسیر از سینما در افغانستان)

سخنان درباره سینمای افغانستان

دربارهویرایش

  • «ما هنوز به یک سینمای مستقل نرسیده‌ایم. سینما در افغانستان در سال‌های گذشته بسیار ضربه دیده است... در این زمینه یگانه کشوری که ما می‌توانیم از آن در باب رشد صنعت سینمای افغانستان کمک بگیریم ایران است. در بسیاری از شهرها در افغانستان مردم به زبان فارسی صحبت می‌کنند و بنابراین زمینه‌های مشترک بین دو کشور برای تولید فیلم وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی ایران در عرصه سینما می‌توان فرصتی را در اختیار سینماگران و دانشجویان افغانستان برای دوره‌های آموزشی در ایران فراهم کرد و من فکر می‌کنم ما به این مسئله نیاز داریم.»

منابعویرایش