سید مخدوم رهین

سید مخدوم رهینوزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان.

گفتاوردهاویرایش

  • «مارشال محمدقسیم فهیم نه تنها قهرمان نبرد درعرصۀ دفاع از مقدسات و نوامیس ملی در پیکارهای گرم بود بلکه مردی بود که از سیزده سال بدین سو از جلسه بن تا امروز همواره در راه صلح وتفاهم ملی کوشید و مسلماً تلاش ها یش هم درعرصه نبرد برضد متجاوزان ودر دوران مقاومت وهمچنان خدماتش درعرصه صلح وتفاهم ملی هرگز فراموش ملت ما نخواهد شد .»[۱]

منابعویرایش