سید علی‌رضا بهشتی شیرازی

سید علی‌رضا بهشتی شیرازی (۱۱ دسامبر ۱۹۵۰) سیاست‌مدار، مدرس دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی است.

گفتاوردهاویرایش

  • «در هستی، کس دیگری نیست که از پس نقش ما برآید، زیرا خداوند از هیچ خلقی دو عدد نیافریده است.»
  • «هرساله بی‌شمار دانه برف می‌بارد، اما هنوز یک بلور از آنها در قالبی تکراری بر زمین ننشسته است. این همه انسان به دنیا آمدند و رفتند؛ نقش سرانگشت هیچ‌کس تکراری نیست.»
  • «چهره‌ای که یک دروغگو از خویش می‌شناسد، با خودش از خودش دروغگوتر است. تصوری که یک ناسپاس از خود دارد، در حق خود ناسپاس بسی ناسپاس‌تر است.»
  • «تصور یک زورگو از خودش در حق خودش از خودش زورگوتر است.»
  • «به‌فعلیت‌رساندن آن ظرفیت‌ها که برای آدمی بهروزی، قدرت و شادی به بار می‌آورد، در گرو آزادی است.»
    • نوشتار «یک زندگی گوارا»، چاپ ۷ آذر ۱۳۹۵/ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ در روزنامه شرق [۱]

منابعویرایش

  1. «یک زندگی گوارا». روزنامهٔ شرق. ۷ آذر ۱۳۹۵.