سید عزالدین حسینی زنجانی

سید عزّالدین حسینی زنجانی (۱۳۰۰ /۱۹۲۱م-۱۳۹۲ / ۲۰۱۳م) مرجع شیعهٔ و روحانی ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «علائم ظهور به گونه‌ای تحقق خواهد یافت که عموم مردم بفهمند و متوجه شوند نه اینکه عده‌ای خاص آن علائم را با برخی اشخاص و موارد تطبیق دهند.»[۱]

منابعویرایش