سید ضیاء هاشمی

سید ضیاء هاشمی (۱۳۴۶) استاد دانشگاه، سیاستمدار فرهنگی ایرانی.

Seyed Zia Hashemi.JPG

گفتاوردهاویرایش

  • «درِ دانشگاه‌ها به روی همه افراد، جناح‌ها و احزابی که در زمان انتخابات به‌دنبال ارائه برنامه هستند، باز است.»[۱]
  • «نگاه قهری به دانشگاه‌ها با هویت این نهاد سازگاری ندارد؛ دانشگاه پادگان نیست که عده‌ای فرمان دهند و عده‌ای نیز اطاعت کنند. »[۲]

منابعویرایش