سیدمهدی هاشمی (سیاستمدار)

سیدمهدی هاشمی(۱۳۴۲) سیاستمدار ایرانی.

گفتاوردها ویرایش

  • «ما به دنبال ایده‌پردازی، مسائل آرمانی و آرزوهای دست‌نیافتنی نیستیم بلکه امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح، شهر مشهد مقدس را به عنوان پایتخت معنوی ایران که شهری اسلامی است و با توجه به انتظارها و عقاید، به الگویی در جهان اسلام تبدیل کنیم.»[۱]

منابع ویرایش