سادات

لقب محترمانۀ عربی برای هاشمی‌نسب‌ها
(تغییرمسیر از سید)

سادات لقبی است که به افراد وابسته به شجرهٔ پیامبر اسلام، محمد اطلاق می‌شود.

گفتاوردها

ویرایش
سادات و سعادات به هم چون تن و جان‌اند      این است که سادات، سعادات جهان‌اند
در لفظ سعاداتن بیندیش که عَینش      یک چشمه و سادات به پیرامُن آن‌اند
با آل نبی دشمنی و دعوی ایمان      هرگز نشود راست که: لا یجتمعان‌اند
خالد نقشبندی[۱]

منابع

ویرایش
  1. روحانی، بابا مردوخ. «مولانا خالد نقشبندی شهرزوری». در تاریخ مشاهیر کرد. ج. اول (عرفا، علما، ادبا و شعرا). تهران: انتشارات سروش. ص ۳۰۶. شابک ‎۹۶۴۳۷۶۰۴۰۵.