سون هدین(۱۸۶۵ -۱۹۵۲) جغرافیدان، مکان‌نگار، عکاس، کاوشگر و سفرنامه نویس سوئدی.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش