سن پترزبورگ

شهر فدرال کشور فدراسیون روسیه

سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو با پنج میلیون جمعیت در ۲۰۱۲ و از بندرهای مهم روسیه در دریای بالتیک است.


گفتاوردها ویرایش

  • «لنینگراد چندین بار به محاصرهٔ ضدِّ-انقلابی‌ها درآمد ولی هرگز تسلیم نشد. این شهر گهواره انقلاب است. لنینگراد گهوارهٔ پیروزی بر قوای فاشیسم هیتلری است.»

منابع ویرایش

  1. رسالت ادبیات؛ چند مقاله. ترجمهٔ اسد پیران‌فر. تهران: انتشارات تکامل، ۱۹۷۵م/ ۱۳۵۴ش.