سنیه صالح (۱۹۳۵) نویسنده و شاعر سوری.

شعرهاویرایش

  • بگذار مرگ در انتظار قربانیان خود باشد
عاشق در انتظار محبوب
شب در انتظار ستارگان
کشتی‌ها در انتظار موج‌های متلاطم
جنگ در انتظار سپاهیان….
اما افسوس
زمان ملول
انتظار را نمی‌شناسد.» (انتظار)[۱]

منابعویرایش