سنگاپور

کشوری در جنوب‌شرق قاره آسیا
(تغییرمسیر از سنگاپوری)

سَنگاپور با نام رسمی جمهوری سنگاپور، دولت-شهری مستقل در جنوب‌شرق آسیا و تنها دولت‌شهر جزیره‌ای است.

Flag map of Singapore.svg

دربارهویرایش

  • «پرچم  : پرچم سنگاپور از سال ۱۹۵۹م که این کشور دارای حکومت خودگران شد، رواج یافت. هلال ماه در پرچم کشور سنگاپور نشانهٔ جوانی کشور است و ستاره‌ها نشانهٔ وجود دموکراسی، صلح، پیشرفت، عدالت و برابری می‌باشند. هلال ماه و ستاره‌ها در زمینهٔ قرمز پرچم سنگاپور نقش شده‌اند و نیمهٔ دیگر پرچم این کشور سفید است. رنگ قرمز زمینهٔ پرچم نشانهٔ برادری و برابری و رنگ سفید نشانهٔ خلوص و فضیلت شمرده شده‌اند.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابعویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۳۰.