سلیم برکات

شاعر كردى سوری

سلیم برکات (۱۹۵۱) نویسنده و شاعر سوری-کُردی‌تبار.

گفتاوردها

ویرایش
  • «کشور متمدن سوریه، با داشتن ثروت‌های فرهنگی وافر و موقعیت استراتژیک و سرزمین جغرافیایی بسیار مهم بیش از پیش مورد توجه و طمع استعمارگران بوده اما ملت سوریه به دفاع از میهن خود پرداخته و سرانجام استعمارگران ناامید بازگشتند.»[۱]
  • «سوریه مهد تمدن و فرهنگ است و همچنین اولین الفبای در سرزمین سوریه اختراع شده است.»[۲]

منابع

ویرایش