باز کردن منو اصلی

گفتاوردهاویرایش

  • «پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ در شهر سلیمانیه تنها ۵ میلیونر وجود داشت اما امروز تعداد این افراد به ۲۹۰۰ نفر رسیده است. قبلاً در سلیمانیه تنها یک دانشگاه وجود داشت اما هم اکنون این رقم به ۲۰ دانشگاه افزایش یافته است. فکر می‌کنم برای یک کرد عاقل، همین کفایت می‌کند.»