سلمان بن عبدالعزیز

هفتمین پادشاه عربستان سعودی از ۲۰۱۵

سلمان بن عبدالعزیز (۱۹۳۵) پادشاه عربستان سعودی (۲۰۱۴-).

گفتاوردها ویرایش

دربارهٔ او ویرایش

  • «رهبری واقعی است که کشور خود را در سخت‌ترین شرایط رهبری کرد و به دلیل ایستادگی در کنارمان احترام ما را به دست آورد.»

منابع ویرایش