سروش حبیبی

مترجم ایرانی

سروش حبیبی (۲۸ مه ۱۹۳۳، تهران) مترجم و ویراستار ایرانی است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «ما برای غور در احوال خودمان باید از خود بیرون‌آییم و در برابر خود قرار گیریم؛ و این کار آسان نیست.»
  • «هر یک از ما، یک جور صافی یا عینک ذهنی داریم که خاصِّ خودمان است و تابعِ آن چیزی است که هنگام تولد بوده‌ایم و بعد، در اثر آموزش و تجربه‌هامان طیِّ زندگی شده‌ایم. یعنی پیشینهٔ فرهنگی ما و این‌ها هیچ‌یک برای دو نفر یکسان نیست. ما مفاهیم را، چه هنگام پذیرش، یعنی وقتی چیزی می‌خوانیم یا می‌شنویم یا می‌بینیم و چه در وقت صدور، یعنی وقتی آنچه در ضمیر داریم به راه‌های مختلف به دیگران ابلاغ می‌کنیم، از آن صافی می‌گذرانیم.»
  • «در کار ترجمه، که انتقال معانی است میان اشخاص و این انتقال تابع صافی‌های مختلف فرهنگی و شخصی است، نمی‌توان از ترجمه کاملاً درست مفاهیم و الحان حرف زد. درستی ترجمه امری بسیار نسبی است.»
    • در مصاحبه با شرق؛ چاپ ۱۹ فروردین ۱۳۹۲/ ۸ آوریل ۲۰۱۳[۱]
  • «سانسور کتاب، تجاوز به فرزند معنوی نویسنده و مترجم است.»[۲]

منابع

ویرایش