سرور کسمایی

سرور کسمایی نویسندهٔ ایرانی-فرانسوی.

گفتاوردهاویرایش

  • «انقلاب می‌گفت ایرانی نیستیم، مسلمانیم؛ شهروند نیستیم، مومنیم؛ ملت نیستیم، امت‌ایم؛ امّا نسل من در جستجوی باورهائی بود که خود بتواند بدان اعتقاد داشته باشد.»[۱]

منابعویرایش