سان مارینو

کشوری کوچک در جنوب اروپا

سان مارینو با نام رسمی جمهوری سن مارینو همچنین با لقب آرام‌ترین جمهوری سن مارینو، خُرد-کشورِ درون‌بومی فراگرفتهٔ ایتالیاست.

درباره

ویرایش
  • « پرچم  : پرچم کشور سان مارینو مرکب از دو نوار سفید و آبی است که هردو از طبیعت این کشور الهام گرفته‌اند. رنگ سفید نشانهٔ کوه‌های پربرف سان مارینو (پناین) و رنگ آبی نشانهٔ آسمان می‌باشد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۲۸.