زنان در افغانستان

زنان در افغانستان موضوعی است که دربارهٔ تاریخ، سهم، جنبه و نقش زنان افغانی بحث می‌کند.

گفتاوردها ویرایش

  • «از طرف حکومت هیچ محدودیتی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف وجود ندارد. بانوان افغانستان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حاضر هستند. حضور خانم‌ها در کابینه وحدت ملی و به‌عنوان والی و استاندار چشمگیر است. از سوی حکومت هیچ محدودیتی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. متأسفانه در کشور ما محدودیت‌های اجتماعی بسیاری برای حضور و فعالیت زنان در جامعه وجود دارد.»
  • زنان در افغانستان خواهان همان حقوق بشری هستند که برای زنان در سراسر جهان اسلام است و وقتی نوبت به حکومت می‌رسد، واضح است که کشورهای جهان اسلام سیستم حکومت‌داری را به‌گونه‌ای توسعه داده‌اند که به نوعی حکومت را با شریعت آشتی می‌دهد – این دو ناسازگار نیستند.
  • من می‌خواهم زنان افغانستان بدانند که از حمایت و احترام جهانی برخوردارند. آن‌ها به‌عنوان قربانی دیده نمی‌شوند، بلکه نیروهایی سراسر شجاعت و تحسین هستند. دوره‌های دیگری در تاریخ افغانستان بوده‌است که زنان با شکست مواجه شده‌اند، اما آن‌ها همیشه مقاومت و استحکام لازم برای مبارزه و پس‌گیری حقوق خود را نشان داده‌اند. اما ما می‌دانیم که آن‌ها برای رسیدن به آن نیاز به حمایت جامعه بین‌المللی دارند. راه رسیدن به یک افغانستان موفق، صلح‌آمیز و دوام‌دار، بدون مشارکت زنان هموار نمی‌شود. بسیاری در ایالات متحده، اروپا و در داخل جهان اسلام این را درک می‌کنند. من می‌خواهم به زنان افغانستان تأکید کنم که آن‌ها تنها نیستند – جهان در کنار آن‌ها ایستاده‌است.
    • رینا امیری، ۸ مارس ۲۰۲۲/ ۱۷ حوت (اسفند) ۱۴۰۰؛ مصاحبه با «۸ صبح»[۲]

منابع ویرایش