زمستان

یکی از فصل های سال، پس از پاییز و پیش از بهار

زمستان، یکی از فصل هاست.

گفتاوردها

ویرایش
  • «خدا سرما را بقدر بالاپوش می‌دهد.»
  • «در آغاز سرما خود را بپوشانید، و در پایانش آن را در یابید؛ که سرما با بدن‌ها آن می‌‏کند که با درختان؛ آغازش می‌سوزاند، و پایانش می‌رویاند.»

منابع

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
زمستان
دارد.