زمین‌لرزه رودبار و منجیل (۱۳۶۹)

(تغییرمسیر از زلزله رودبار و منجیل)
Collapse of Unreinforced Masonry Buildings, Iran (Persia) - 1990 Manjil Roudbar Earthquake.jpg

زمین‌لرزه رودبار و منجیل (۱۳۶۹)

گفتاوردهاویرایش

  • «واقعاً اتفاق وحشتناکی بود و من از همین‌جا برای بازماندگان آن اتفاق آرزوی صبر می‌کنم.»[۱]
  • «روزی که زلزله آمد ما منزل علی حاتمی بودیم. یادم هست یک یاز مهم‌ترین بازی‌های فوتبال جام جهانی هم داشت پخش می‌شد. علی آقا مشغول صحبت کردن بود که ناگهان دیدیم لوستر دارد می‌آید و می‌رود. علی آقا و احمد بخشی دستیار همیشگی‌اش به حیاط دویدند اما من نشسته بودم و داشتم فوتبال نگاه می‌کردم. آقای بخشی از توی حیاط هی داد می‌زد که عبدی بیا بیرون و علی حاتمی هم می‌گفت تو نرو داخل، اون هیچیش نمیشه! نمی‌دانم انگار از من سیر شده بود! البته واقعاً هم چیزی نشد.»[۲]

منابعویرایش