ریگ روان رمانی از استیو تولتز، نویسنده استرالیایی.

گفتاوردویرایش

  • «اگر با قطعیت به مردم بگی که بعد از ده سال تمام بچه‌ها توو گدازه‌ی آتشفشانی غرق می‌شن، شک ندارم باز هم بچه تولید می‌کنن. این هم از نسل بشر!» ص ۲۵۸