ریاض سلامه

ریاض سلامه (۱۹۵۰) بانکدار لبنانی، رئیس بانک مرکزی لبنان (۱۹۹۳-)

گفتاوردهاویرایش

  • «اجرای استانداردهای بین‌المللی در زمینه عملیات پولشویی و تأمین منابع مالی برای گروه‌های تروریستی برای ما اولویت عمده محسوب می‌شود چون از جامعه و از اقتصاد ما محافظت می‌کند و امنیت بخش پولی و بانکی ما را بیشتر می‌کند».[۱]
  • «بانک مرکزی کماکان برای مبارزه با عملیات پولشویی و تأمین منابع مالی برای گروه‌های تروریستی با اعمال تلاش‌های لازم، مقررات و بخشنامه‌های ضروری را صادر می‌کند».[۲]

منابعویرایش