رولا غنی

سیاست‌مدار لبنانی

رولا غنی (۱۹۴۸) همسر اشرف غنی.

Rula Ghani.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «مواد مخدر همچون طوفان اما خاموشانه جامعه را به سوی تباهی می‌برد.»[۱]
  • «مسئولیت ایمانی و وجدانی ما ایجاب می‌کند که برای مبارزه با این پدیده سعی و تلاش کنیم.»[۲]
  • «اعتیاد، فقیر و پولدار نمی‌شناسد.»[۳]

منابعویرایش