روستا

سکونتگاه انسانی کوچک، کوچکتر از یک شهر

روستا زیستگاهی انسانی یا جامعهٔ مسکونی خوشه‌ای بزرگتر از آبادی و کوچکتر از شهرک با جمعیت چند صد تا چند هزاری است.

روستا

گفتاوردها

ویرایش
  • «روستایی‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند؛ ساده‌ترین موقعیت برای زندگی. حتی زبان شهری زبان پیچیده‌ای است. زبان روستایی ساده است. شاید با ۱۵۰۰واژه بتوانید امورات خود را در روستا بگذرانید، اما در شهر ده هزار واژه برای موقعیت‌های مختلف می‌خواهید.»
  • «امروزه بسیاری از چیزها در روستا از میان رفته‌اند، به‌ویژه برای جوانان؛ که آرامش و آسایش‌خاطر و روح و روان روستایی را آزرده کرده است. کمابیش بسیاری از آسیب‌های شهری وارد روستا نیز شده است... روستاها به دلیل عدم برخورداری کامل از نظم نمادین مدرن و عدم برخورداری از مراکز اقتصادی- اجتماعی وسیاسی مدرن، بیش از شهرها در میانه راه سنت و مدرنیته قرار گرفته‌اند و تعارض‌های سنّت و مدرنیته در روستاها بیش از شهرها خشونت‌بار و عریان است.»


منابع

ویرایش
  1. «دنیا را از چشم یک روستایی می‌بینم». جام‌جم آنلاین. ۹ بهمن ۱۳۹۵. 
  2. [۱]