روزنامه نشریه‌ای پیاپی است که دربرگیرندهٔ اخبار دربارهٔ رویدادهای کنونی، مقالات گوناگون آگاهی‌دهنده دربارهٔ سیاست، ورزش، هنر و همچنین تبلیغات می‌باشد.

DayanArabicPressArchive3.jpg

دربارهویرایش

منابعویرایش

  1. «حوصله بشریت سرآمده است». روزنامهٔ ایران، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴.