روابط ایران و عربستان سعودی

سخنان دربارهٔ روابط ایران و عربستان سعودی.

گفتاوردها ویرایش

  • «عربستان سعودی و ایران درباره بسیاری موضوع‌ها توافق ندارند. ما نه جانب عربستان را علیه ایران می‌گیریم و نه جانب ایران را علیه عربستان.»

منابع ویرایش