روابط ایران و عربستان سعودی

(تغییرمسیر از روابط ایران و عربستان)

سخنان دربارهٔ روابط ایران و عربستان سعودی.

Iran Saudi Arabia Locator.svg

گفتاوردهاویرایش

  • «عربستان سعودی و ایران درباره بسیاری موضوع‌ها توافق ندارند. ما نه جانب عربستان را علیه ایران می‌گیریم و نه جانب ایران را علیه عربستان.»

منابعویرایش