رشدی راشد (۱۹۳۶، قاهره) ریاضی‌دان و فلیسوف مصری-فرانسوی است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «نمی‌توان خط مشخصی بین فلسفه و ریاضی کشید و هر کدام هر زمان می‌توانند علت و یا معلول دیگری باشند و هیچ‌کدام برهم متقدم نیست.»
  • «فلسفه، فلسفه است، و اسلامی یا غیر اسلامی بودن آن مقوله‌ای تاریخی است. فلسفه اسلامی تنها به اثبات وجود و یا عدم وجود روح و یا خدا نمی‌پردازد بلکه در برگیرنده فلسفه ریاضی نیز بوده است.»
    • ۲ نوامبر ۲۰۱۵/ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ [۱]

منابع

ویرایش