رشت

مرکز استان گیلان

رشت مرکز استان گیلان در شمال ایران.

گفتاوردها ویرایش

ویکی‌سفر مقاله‌ای دربارهٔ
رشت
دارد.