رسول خضری پزشک ایرانی و نمایندهٔ مجلس.

گفتاوردهاویرایش

  • «کجای دنیا پزشک باید در صف داروی درمان اعتیاد بایستد در حالی که باید سهولت دسترسی وی به داروهای اعتیاد فراهم شود. ... اعتیاد حداقل ۱۰ میلیون نفر از مردم کشور را درگیر کرده ...»[۱]

منابعویرایش