رز الیوسف

ژورنالیست مصری

فاطمه الیوسف مشهور به رُز الیوسف (۱۸۹۸ - ۱۹۵۸) بازیگر تئاتر و روزنامه نگار لبنانی-مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «همهٔ ما می‌میریم، امّا فرق است میان کسی که می‌میرد و کسی که پایان می‌یابد... کسی مثلِ من می‌میرد، امّا با سیرت و تاریخش زنده می‌ماند.»[۱]

منابع

ویرایش