راه خطا (به ایتالیایی: La via del male) رمانی از گراتزیا دلددا اثر سال ۱۸۹۶ است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «فرقی نمی‌کرد به کدام راه پا بگذارند، به هر حال تمام راه‌ها به قصاص منتهی می‌شد.»[۱]
  • «دختر هم چنان به پیترو فکر می‌کرد. به ان چشم‌های زیبا و روشن فکر می‌کرد، به نگاهی که نگاه هیچ مرد دیگری به پایش نمی‌رسید و سر خود را می‌گرداند و با چشمان مشکی و براق فرانچسکو رو به رو می‌شد که با اشتیاق و غم خیره اش شده بود. اریاکنون رؤیا به آخر رسیده بود و واقعیت آغاز می‌گردید.»
  • «به راه ادامه می‌داد. راه می‌رفت، اری در زندگی نیز باید چنین راه پیمود. بدون اینکه با خبر باشی در جاده عمر به چه کسی برخورد خواهی کرد.»

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
راه خطا
دارد.
  1. گ‍رات‍زی‍ا دل‍ددا، راه خ‍طا، ترجمهٔ ب‍ه‍م‍ن ف‍رزان‍ه، انتشارات ق‍ق‍ن‍وس، ۱۳۸۴.