رازهای سرزمین من

رازهای سرزمین من رمانی از رضا براهنی است که در سال ۱۳۶۶ منتشر شده است.

گفتاوردها

ویرایش
  • من فریاد زدم: «نه! همیشه راههایی هست که نگذاریم دشمنانمان چاق و چله و پروار بشوند. یکی از راههایش، که مطمئن ترین راه هم هست، این است که ما خودمان چاق و چله و پروار نشویم، به دلیل اینکه در آن صورت به دشمنان خودمان تبدیل شده ایم. و کسی که به دشمن خودش تبدیل شود، در واقع به دست دشمنش کشته شده، در واقع خودکشی کرده. ...»
    • جلد دوم چاپ نخست، صفحه ۹۳۸

نظر سایر نویسندگان

ویرایش
  • وجد و حیرتی که این رمان اسرارآمیز در من انگیخته، مشابه آن حال، آن تکان روانی شدیدی است که در برابر بعضی آثار کلاسیک داشته ام.

منابع

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. رازهای سرزمین من، چاپ ۱۳۸۷، ص. ۱۲۷۹
  2. رازهای سرزمین من، چاپ ۱۳۸۷، ص. ۱۲۹۲