رابرت کریلی

شاعر آمریکایی

رابرت کریلی (۱۹۲۶ – ۲۰۰۵) شاعر پسامدرن آمریکایی.

گفتاوردها ویرایش

  • «آمریکا هر چه که هست، نمی‌تواند تنها همچو یک مکان در نظر گرفته شود.»[۱]
  • «هر اندازه هم که با هر سفر محیط اطراف من تغییر کند آن جا همان جایی است که من در آن هستم.»[۲]
  • «این آمریکا بوده است که دوستان جاودانهٔ قلب و ذهنم را به من داده است. این جایی است که همگی ما در آن زندگی کرده‌ایم.»[۳]

منابع ویرایش