باز کردن منو اصلی

دیو شخصیتی عروسکی از مجموعهٔ نمایشی کلاه‌قرمزی است.

گفتاوردهاویرایش

  • ماچ ماچ ماچ!
  • خاله، خاله ازت منتفرم!
  • شب به فنا![۱]

منابعویرایش