باز کردن منو اصلی

گفتاوردهاویرایش

  • «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.»