باز کردن منو اصلی
حیاط پشتی دبیرستان پیدمونت

دبیرستان پیدمونت دبیرستانی در پیدمونت کالیفرنیا است که پایه های تحصیلی نه-دوازده را ارائه می دهد. آموزش ریاضی در این مدارس به‌صورت فردی و عمومی تدریس می‌شود.


« دبیرستان پدمونت:پیوند برای ایجاد دبیرستان پیمونت در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید و مدرسه در سال ۱۹۲۱ ساخته شد. »

[۱]

منابعویرایش