داوید د خیا

بازیکن فوتبال اسپانیایی

داوید د خیا (۱۹۹۰ -) بازیکن فوتبال اسپانیایی.

گفتاوردها ویرایش

  • «معمولاً به حرف کسانی که در خصوص من صحبت می‌کنند، گوش نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم روی کارم تمرکز کنم. به نظرم این حرف‌ها احمقانه هستند.»
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ