داوید آلفارو سی‌که‌ایروس

داوید آلفارو سی‌که‌ایروس (۱۸۹۶ - ۱۹۷۴) نقاش مکزیکی.

دارای منبعویرایش

  • «ما اعلام می‌داریم، در این زمان که جامعه از نظمی کهنه به سوی نظمی نو تحول می‌یابد، آفریینندگان زیبائی باید نهایت نیروی خود را در راه ایجاد آثار هنری عقیدتی برای مردم بکار گیرند. هنر دیگر نباید فقط بیان ارضای خواسته‌های فردی باشد، بلکه باید به هنری مبارز و آموزنده برای همه بدل گردد.»
  • میکلی، ماریود. آشنایی با آثار داوید آلفارو سی‌که‌ایروس. ترجمهٔ مهناز شیبان. تهران: بهار، ۱۳۶۳.

دارای منبعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ