داوود امیریان

داوود امیریان نویسندۀ ایرانی.

از آثارویرایش

  • «من متولد ۱۳۴۹ هستم. درحالی که حدالقل سن برای اعزام ۱۷ سال تمام بود. با یکی از دوستانم که قبلا به جبهه رفته بود، مشورت کردم. قرار شد فتوکپی شناسنامه‌ام را دست کاری کنم. همین کار را کردم و به پایگاه ابوذر رفتم. پذیرش بسیج طبقه دوم بود. عرق سردی تنم را می‌لرزاند. تا به حال از این کارها نکرده بودم. با دلهره وارد اتاق شدم. مردی پشت میز نشسته بود تا مرا دید با نگاهی براندازم کرد و بی مقدمه پرسید: متولد چه سالی هستی؟

۴۸.... متولد ۱۳۴۸ هستم .»

    • از «خداحافظ کرخه» نشر سوره مهر، ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۶-۷۱۸