دانته گابرییل روزتی

(تغییرمسیر از دانته گابریل روستی)

دانته گابریل روزتی (۱۸۲۸–۱۸۸۲) شاعر، نقّاش و مترجم انگلیسی.

Rossetti selbst.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «بدترین لحظه برای کافر زمانی است که واقعاً می‌خواهد سپاسگذاری کند، امّا نمی‌داند از کی.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۵۰۴