خون

مایع حامل مواد مغذی و اکسیژن ، جاری در رگ ها

خون مایعی است که کار اصلی آن رساندن اکسیژن و موادّ تغذیه‌کننده مانند گلوکز و سازنده به بافت‌ها و کمک به دفع موادّ زائد (همچون کربن دی‌اکسید و اسید لاکتیک) از بافت‌های بدن و دفاع در برابر میکروارگانیسم‌ها است.

درباره

ویرایش
  • «زندگی درباره یک ریتم است. ما می‌جنبیم، قلبمان خون می‌دمد... ما یک دستگاه ریتم هستیم، این است آنچه هستیم.»

منابع

ویرایش