خدمت وظیفه عمومی

(تغییرمسیر از خدمت وظیفه)

خدمت وظیفه عمومی (که به آن سربازی (اجباری)، اجباری، فراخوان خدمت، خدمت ملی و یا به طور عام خدمت گفته می‌شود) اصطلاحی عام برای اشاره به دورهٔ نظامی یا کار اجباری است که توسط نظام حاکم برای شهروندان برقرار می‌شود. این اصطلاح بیشتر در ادبیات سیاسی دولت‌هایی استفاده می‌شود که خواستار به کارگیری شهروندان در نیروهای مسلح هستند. این دوره را با نام‌های مختلفی می‌شناسند؛ برای نمونه آخرین برنامه خدمت وظیفهٔ عمومی که در ایالات متحده انجام شد، با اصطلاح «فراخوان» شهرت یافت. بسیاری از کشورها، نیروهای وظیفه را به کار نمی‌گیرند و به جای آن‌ها از ارتش حرفه‌ای یا داوطلب استفاده می‌کنند. با این حال بسیاری از این کشورها احتمال استفاده از نیروهای وظیفه را به طور کلی نفی نکرده و آن را موکول به شرایط جنگی یا بحرانی می‌کنند.

گفتاوردها ویرایش

در ایران ویرایش

منابع ویرایش